MIJENJAMO DIJABETES

Informacije: 099 812 6226

DIA MELL Ludbreg

Udruga oboljelih od dijabetesa, podržavajućih osoba u životu i lječenju dijabetičara, svih subjekata koji aktivno žele pridonijeti prevenciji dijabetesa.

POSTANITE ČLAN BEZ OBZIRA NA STAROSNU DOB I TIP BOLESTI.

- zbog bolje zaštite osoba sa šećernom bolešću - "ZAJEDNO SMO JAČI"
- bez obzira na životnu dob i tip bolesti
- ako brinete za dijabetičara u obitelji
- zbog bolje nabavke lijekova, traka, aparata za određivanje šećera u krvi i prava kod HZZO
- ako niste dijabetičar, a želite pridonijeti prevenciji i osvješćivanju

CILJEVI UDRUGE
- okupljanje dijabetičara s ciljem međusobnog pomaganja
- kontinuirana edukacija zbog potrebe što ranijeg otkrivanja oboljelih, što boljeg liječenja i sprečavanja kasnijih komplikacija
- druženje i promoviranje svih oblika zdravog načina življenja

INFORMACIJE:
098/396-566 DRAGICA LUKIĆ (predsjednica)
098/9906-536 LIDIJA POKOS (potpredsjednica) 
091/7937-238 KRISTINA KELEMEN (potpredsjednica)
095/8149-695 TAMARA PEJIC (tajnica)

Godišnja članarina: 50 KN (uključeno i 6 brojeva časopisa dijabetes)

MIJENJAMO DIJABETES

Galerija slika

Skupština 01.02.2020
Vukovar 08.10.2022
Predavanje 25.10.2022
Svjedski dan dijabetesa 14.11.2022

Mijenjamo dijabetes

Kontakt

Pošaljite upit

Udruga oboljelih od dijabetesa
Ludbreg, Vinogradska 1
OIB: 77660760769

MIJENJAMO DIJABETES

1 od 2 odraslih NE ZNA da ima DIJABETES!

Predsjednica

Dragica Lukić  +385 98 396566

Podpredsjednice

Lidija Pokos  +385989906536
Kristina Kelemen  +385917937238

Tajnica

Tamara Pejic  +385958149695

DIA MELL

Udruga oboljelih od dijabetesa
Ludbreg, Vinogradska 1
OIB: 77660760769

Tajnica: Tamara Pejic +385958149695

© Copyright 2022 ARBI d.o.o.       +385 99 42230 50        www.ar-bi.com      info@ar-bi.com